بررسی میزان Uptime سرور لینوکس

بررسی میزان Uptime سرور لینوکس منظور از Uptime در عرصۀ […]

Permission چیست

Permission چیست لینوکس جنبه‌های زیادی را در بر می‌گیرد که […]

تغییر Permission یا جواز دسترسی در لینوکس

تغییر Permission یا جواز دسترسی در لینوکس در قسمت قبلی […]

تغییر مالکیت پرونده در لینوکس با دستور chown

تغییر مالکیت پرونده در لینوکس با دستور chown در دو […]

فشرده سازی در لینوکس با دستور tar

فشرده سازی در لینوکس با دستور tar فشرده سازی یکی […]

ساخت کلیدهای SSH برای ورود امن به لینوکس

ساخت کلیدهای SSH برای ورود امن به لینوکس تا به […]

بارگذاری کلید عمومی ورود امن SSH روی سرور لینوکس

بارگذاری کلید عمومی ورود امن SSH روی سرور لینوکس تا […]

اتصال به سرور لینوکس با Putty و کلید امنیتی SSH

اتصال به سرور لینوکس با Putty و کلید امنیتی SSH […]

اتصال به سرور لینوکس با کلید امنیتی SSH از روی لینوکس

اتصال به سرور لینوکس با کلید امنیتی SSH از روی […]

تبدیل کلیدهای SSH با PuTTYgen

تبدیل کلیدهای SSH باPuTTYgen زمانی که شما با لینوکس و […]

0
در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال فایل چند