آموزش بافتنی با دومیل

آموزش بافتنی با دومیل

میل یک میله فلزی و یا آلومینیومی استوانه شکل است که به صورت میل گرد که از دومیل که از دو میل توسط یک سیم پلاستیکی که

به هم وصل شده است تشکیل می شود. و میل صاف یا بلند که ما در بافتن به دوعدد میل نیازمندیم.

میل ها با انواع و اقسام شماره ها را در بازار موجود است. از شماره های ۵/۱ شروع و تا شماره ۱۰ به پایان میرسد.

شماره های ۵/۱ تا ۵/۳ ضخامت کمتر و از شماره ۴ تا ۱۰ ضخامت بیشتر.

Related image

کاموا :

نخی کلاف شده است با انواع و اقسام رنگها، مارکها و جنس ها و ضخامتها و از نظر ضخامت نیز ما انواع کامواهای نازک و کلفت داریم

که برای بافتن کامواهای نازک ما از میل ها ۵/۱ تا ۵/۳ استفاده می کنیم و برای کامواهای با ضخامت بیشتر از میل شماره ۴ تا ۱۰

استفاده می کنیم. در هر بافتی نوع کاموا و شماره میل آن خیلی تاثیر دارد که علاقمندان در اثر تمرین و بافتن زیاد و آشنایی با انواع

کامواها به آن می رسند. در هر بافتی ما نیاز به اندازه های دقیق داریم تا لباسی متناسب با اندام و سن مورد نیاز داشته باشیم.

 

 

اول دور شکم را اندازه گرفته فرضاً اگر دور شکم ۸۰ سانت بود ۸۰ را تقسیم بر ۲ می کنیم. ۴۰=۲÷۸۰ .

۴۰ اندازه نصف بافت جلو یا پشت ما می شود. چون کامواهایی که ما برای بافتن استفاده می کنیم از نظر نازکی و کلفتی فرق می کنند

پس طبعاً تعداد دانه های که با این نوع کامواها بافته می شوند هم باید با هم فرق داشته باشند و به خاطر اینکه ما در بافتن و تعداد

دانه ها دچار مشکل نشویم؛ وقتی اندازه نصف سایز بدست آمده را بدست آوردیم با کاموایی که در اختیار داریم ۱۰ دانه سرانداخته و به

اندازه ۵ سانت می بافیم بعد با سانتی متر ۵ سانت بافته شده را اندازه می گیریم فرضاً اگر ۱۰ دانه بافته شده ۵ سانت شد یک جدول به

این صورت می کشیم.

Related image

۸۰÷ انـدازه دور شکـم ۴۰=۲÷۸۰ ، ۴۰= اندازه نصف سایز بـدست آمـده ۱۰ دانه سرانداخته ۵ سانت بـافته و اندازه گـیری شده ، ۵ سانت =

اندازه ۱۰ دانه بافته شده این گونه می خوانیم ۱۰ دانه ما می شود ۵ سانتی متر، ۲۰ دانه ما می شود ۱۰ سانتی متر و تا آخر که باید به

۴۰ سانت برسیم وقتی اندازه به ۴۰ سانت رسید ما متوجه می شویم که نیاز به ۸۰ دانه برای بافت یک قسمت جلو داریم و به همین

صورت تمام سایزها را اندازه گیری می کنیم.

 

برای شروع به میل شماره سه ،،کاموا در دو رنگ دلخواه، سنجاق و سوزن خیاطی نیاز داریم که با فراهم نمودن آنها بافت ر ا شروع می

نماییم.

ابتدا دو میل را کنار هم قرار دهید و سپس به اندازه پنجاه سانتی متر از نخ را دور میل ها گره بزنید بعد دولای نخ را باز کنید و مطابق

شکل زیر دور انگشت ها تاب دهید.

حال از بین دو نخی که بین انگشتان است با استفاده از میل های بافتنی، یک دانه درست کنید. (مطابق تصاویر زیر )

 

 

 

با روش صحیح سر انداختن آشنا شدید، حال برای بافت دستکش زنانه ۳۷ دانه با روش بالا سر بیندازید. البته این مقدار به اندازه مچ

دست شما بستگی دارد. بعد از آخرین دانه با استفاده از دو تا نخ دو گره معمولی به کار بزنید.

 

در این مرحله از بافت دستکش ، یکی از میل ها را خارج نموده و شروع به بافت کشباف می نماییم به این صورت که دو تا زیر و دو تا رو

می بافیم. توجه داشته باشید که در ابتدای هر ردیف دانه اول را بدون بافت درآورده و به میل دیگر منتقل می نماییم.

برای بافت زیر، میل راست را در پشت دانه برده و نخ را گرفته و از دانه بیرون یم آوریم. برای بافت رو هم باید میل را از روی دانه وارد

می کنیم و نخ را گرفته و بیرون می کشیم.

به صورت ذکر شده یعنی دو ت رو و دو تا زیر بافت را ادامه می دهیم تا به اندازه دلخواه برسد و سپس نخ را ببرید.

حتما بخوانید این آموزش را در فایل چند :  ورود خودکار به فيس‌بوک

حال کاموای دیگر را برداشته و سر کاموا را به کاموای بریده شده گره بزنید و بافت را با آن شروع نمایید.

برای ردیف اول همه دانه ها را به رو ببافید.

در این مرحله از بافت دستکش باید یک دانه کور کنید که مطابق شکل زیر انجام می گیرد، دو تا دانه اول را یکی نمایید که در این صورت

شما تنها ۳۶ دانه دارید.

حالا پنج یا شش ردیف ساده ببافید، بدین صورت که یک ردیف رو و یک ردیف زیر باشد. نکته مهم در این مرحله این است که آخرین

ردیفی که می بافید باید زیر باشد تا شروع مرحله بعدی رو ببافید.

در این مرحله بافت پیچ را شروع می نماییم. البته شما می توانید کشباف را ادامه دهید و از این پیچ ها استفاده نکنید. برای بافت پیچ

با توجه به اینکه این دستکش برای دست چپ بافته می شود باید زمانی که به یازده دانه انتهایی رسیدید، شش تا دانه اول را زیر بافته و

پنج دانه بعدی را رو ببافید. ردیف دوم را ابتدا از زیر بافته ولی آن شش دانه ایی که در ردیف قبل زیر بافتید را رو ببافید. در ردیف سوم

همه را از رو ببافید تا برسید به شش دانه اصلی. حال با استفاده از سنجاق قفلی دو تا دانه اول را گرفته و بدون بافت از میل خارج

نمایید.

حال دو دانه بعدی را از زیر ببافید و سپس آن دو دانه ایی را که با سنجاق نگه داشته اید را به میل برگردانده و از زیر ببافید. سپس دو

دانه بعدی را با سنجاق گرفته و دانه های بعد را زیر ببافید. حالا دانه های روی سوزن را به میل چپ منتقل نموده و از زیر ببافید. تا پیچ

های شما تشکیل شوند. با همین روش بافت را تا زیر انگشت شصت ادامه دهید. توجه داشته باشید که این مدل دستکش شش پیچ دارد.

 

 

در این مرحله از آموزش بافتنی با دو میل باید برای بافت جای انگشت شصت اقدام نمایید. بدین منظور بافت را ادامه داده تا به وسط

دانه ها یعنی ۱۸ تا برسید.برای اضافه کردن دانه نخ را روی میل راست پیچ دهید و سپس دانه بعدی را ببافید. توجه داشته باشید که در

بافتنی با دو میل همیشه بافتی که دانه اضافه می شود بافت به رو است و در ردیف بعدش بافت به زیر بافته می شود.

 

در ردیف بعدی که رو  است، وقتی به دانه بافته شده رسیدید یک دانه قبل و یک دانه بعدش را اضافه نمایید.  توجه داشته باشید که دانه

های اضافه شده باید به ۱۱ تا ۱۵ تا برسد که البته بستگی به سایز انگشت خود شما دارد. حالا دانه های اضافه شده را با روشی که گفتیم

کور نمایید.

بعد از کور کردن کاموا را بریده و سر آن را به کاموا اول گره می زنیم. و سپس در صورتی که روی کارتان بود همه را به رو ببافید و یا

برعکس.

بافت را با کشبافت (یکی زیر و یکی رو ) ادامه دهید تا به اندازه دلخواه برسد و سپس برای کور نمودن آن اقدام کنید. برای این کار دو

دانه اول را یکی کنید و نخی را که از بین دو دانه درآورده اید را به میل چپ برگردانید و مجددا دو دانه را یکی کنید و تا انتها این کار را

انجام دهید و دانه آخر را از میله در آورده و نخ را با فاصله ببرید و از حلقه ایجاد شده خارج نمایید و گره بزنید.

 

 

آموزش بافتنی با دو میل و بافت دستکش به پایان رسید، حال دستکش را به رو تا بزنید و روی هم بیندازید و سپس با استفاده از

دوخت دندان موشیدو طرف را به هم متصل نمایید.

 

 

 

تصویر زیر نمونه تکمیل شده دستکش بافتین را نشان می دهد که شما می توانید آن را به رنگ دلخواه ببافید. همچنین با استفاده از این

آموزش کامل و جامع می توانید اقدام به بافت انواع مدل بافتنی نمایید.

 

 

منابع:

منبع۱

منبع۲

borhani
۴ بهمن ۱۳۹۶
33 بازدید